C--一些有趣代码

一、介绍

1、C语言的语法能造就一些有趣的代码,下面便是一些有趣代码的示例。

 

二、有趣代码锦集

1、数组变量的有趣使用

(1)代码

//
#include <stdio.h>

int main()
{
	int num[] = {1,2,3,4}
	printf("the 3[num] result is : %d\n", 3[num]);
	return 0;
}
//

(2)输出结果是:4

(3)分析:num[3] == *(num +3) == *(3 + num) == 3[num]

 

 

致谢

1、《嗨翻C》

 

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读